Výsadba jaderničky moravské, Studánka u smrku, sadba ovocných stromků, výstava kaktusů, rezervace, papouščí zoo

 

Výsadba jaderničky moravské na počest 1200 led od první písemné zmínky o Moravě a Moravanech, 2. dubna 2022

 

 

Vzkvétající jadernička moravská

Bošovice – papouščí zoo

Bošovice – přírodní rezervace

Výstava kaktusů

 

Studánka u smrku

Náš spolek právě realizuje projekt z oblasti ochrany životního prostředí a přírody s názvem „Studánka u smrku“ v Nebovidech u Brna. Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

NadaceVeronica_zelena

Průběh akce můžete sledovat prostřednictvím fotografií uveřejněných na našich stránkách:

Stav před realizací projektu 2014

 

260920141414    260920141417

Jaro 2015

Stud.nebo01604

 

Léto 2015 – budování nové přístupové cestičky k prameništi

 

IMG_2924

IMG_2918

Podzim 2015

Na základě schváleného projektu byla v letech 2015 a 2016 uskutečněna oprava a renovace prameniště

v lokalitě Žlíbky; k. ú. Nebovidy u Brna.

Realizaci projektu provádělo několik členů spolku Obnovená Matice Moravská z.s. a Obec Nebovidy

za podpory z veřejné sbírky Nadace Veronica.

Prameniště leží v úžlabině jihozápadně od středu obce. Dle pamětníků a místních chatařů je studánka využívána nejméně 150 let.

Poslední oprava studánky spadá do doby před zhruba 52 lety. Po vybudování přístupové cestičky

a jejím vysypání antukou byly při současných úpravách nalezeny velké balvany

v blízkém okolí vývěru, které byly zcela zasypány okolní zeminou.

Svah zasypal i koryto potůčku, který pokračuje údolím směrem k řece Bobravě.

Od 60. let 20. století byla na zdejší studánce závislých několik desítek chat v okolí rekreační oblasti.

Dle sdělení předsedkyně chatové oblasti Bobrava paní D. Mazlové to byl jediný zdroj pitné vody

v okolí, který nikdy nevysychal.

Po pravě a renovaci bude studánka sloužit nyní k odběru vody s možností odpočinku u ní.

V okolí studánky bude vysazeno, po dohodě s vlastníkem lesa, několik sazenic vrby, pro zlepšení mikroklimatu.

Vydatnost  pramene je  cca 10 m3 denně, v letním  období jen nepatrně  poklesne.

Těšíme se na pořádání každoročních společenských akcí ke dni Otevírání studánek

a ke Dni země při příležitosti spolupráce s Obcí Nebovidy.

Březen 2016 – ukončení projektu

S9.27.3  S.6.27.3

V tisku najdete článek v Nebovidském zpravodaji, XVIII.ročníku, 1. čísle z října roku 2016 na s. 7:

http://www.nebovidyubrna.cz/file.php?nid=2486&oid=5244723

img

Na podzim roku 2016 došlo ve spolupráci s obcí a mateřskou školkou v Nebovidech

k výsadbě původních odrůd ovocných stromků v obecním sadu v Nebovidech u Brna.

dsc00346 dsc00345

dsc00344              dsc00343