All posts by Kateřina Dvořáková

Obnovená Matice Moravská z.s.

  Umění, historie, hudba, kulturní prostředí     Kontakt: Obnovená Matice Moravská, z. s. Nebovidy 564E 664 48 Moravany   číslo účtu: 1026752088/6100    IČ: 26627493       Myšlenky stále živé   Marcus Aurelius – meditace   Leoš Janáček   Josef Válka – historik   Hana a Petr Ulrychovi    …

Read more

Vánoční koncert pro Domov sv. Alžběty na Žernůvce

Vánoční koncert studentů paní profesorky, bývalé sólistky Národního divadla v Praze a v Brně Mgr. Sylvie Kodetové Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, Nelepeč – Žernůvka, 666 01, jídelna Ve čtvrtek, 27. prosince 2018 ve 14 hodin ————————————————————————————————————     F. Wade – Adeste Fideles – Jan Fojt Elgar – Ave Verum – Pavla Chalupová, Marie Burešová X. Gruber,…

Read more

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě – přednášky

Znojemská rotunda PhDr. Kateřina Dvořáková historik umění Martin T. Hotárek přednáška  se koná dne 25.dubna 2017 v 16 hodin ve spolupráci s Vlastivědnou  a genealogickou společností Jupiter Club,, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí   Rotunda sv. Kateřiny PhDr. Kateřina Dvořáková historik umění přednáška se konala dne 26. února 2015 v  19 hodin v Domě umění, ve…

Read more

Vila Tugendhat

Každý dárce, který nám věnuje jako dar 700.- Kč a více na náš účet 195313719/0300 a sdělí nám svou adresu na náš mail: maticemoravska@seznam.cz, obdrží od nás poděkování  a zdarma mu zašleme aktuální mezinárodní publikaci o vile Tugendhat v Brně: Počet stran: 220, náklad 2000 ks, text paralelně v českém a anglickém jazyce s německým resumé. Vydavatel:…

Read more

Studánka u smrku a výsadba ovocných stromků

Náš spolek právě realizuje projekt z oblasti ochrany životního prostředí a přírody s názvem „Studánka u smrku“ v Nebovidech u Brna. Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica. Průběh akce můžete sledovat prostřednictvím fotografií uveřejněných na našich stránkách: Stav před realizací projektu 2014        Jaro 2015        …

Read more

Gotické nástěnné malby v kostele sv. Kříže – přednášky

  Noc kostelů 10. června 2016 Přednáška s dotazy: Nové poznatky o nástěnných gotických malbách v kostele sv. Kříže v Nebovidech (PhDr. Kateřina Dvořáková a Martin T. Hotárek) Přednáška s dotazy: Nové poznatky o nástěnných gotických malbách v kostele sv. Kříže v Nebovidech (PhDr. Kateřina Dvořáková a Martin T. Hotárek) • Nebovidy, kostel sv. Kříže •…

Read more

Miroslav Barvík, Hovory o hudbě, Leoš Janáček, Zápisník zmizelého a další pořady

   Leoš Janáček, Synfonietta http://www.youtube.com/watch?v=jVN5STjc4ng Miroslav Barvík moravský hudební kritik, skladatel a publicista Hovory o hudbě Leoš Janáček, Zápisník zmizelého (z rodinného archivu 2. poloviny 20. století, pořad vysílal Československý rozhlas v Praze)   Miroslav Barvík Hovory o hudbě  Návrat domů (z rodinného archívu 2. poloviny 20.století, pořad odvysílal Československý rozhlas v Praze) Antonín Dvořák,…

Read more

Bořek Žižlavský, Sklepení pod někdejším „českobratrským“ domem čp. 14 v Buchlovicích

  Objev při stavebních pracích V rozmezí let 2009–2010 nechal městys Buchlovice zrekonstruovat budovu někdejší staré školy v místní části Lhotka čp. 16, založené roku 1888, na Československé kulturní centrum – zázemí knihovny, základní umělecké školy a několika místních občanských sdružení. Během hloubení vjezdu do dvora na jaře 2010 narazili zaměstnanci provádějící firmy na polozasypaný vchod do…

Read more

Starobrněnská rotunda. Nové poznatky o původním zasvěcení (česky, italsky, francouzsky)

Martin T.Hotárek Nejstarší objevený sakrální objekt na území města Brna se nachází na Mendlově náměstí, v areálu dnešního augustiniánského kláštera. Archeologický výzkum lokality probíhal v sedmdesátých letech minulého století. Jedná se o románskou architekturu, vnější průměr kruhové lodi je cca 7,50 m a k ní přisedlá podkovovitá apsida má vnější průměr cca 4,80 m. Celková délka rotundy,…

Read more