Gotické nástěnné malby v kostele sv. Kříže – přednášky

 

Kostel sv. Kříže a gotické nástěnné malby v Nebovidech u Brna

 • Unikátní gotické nástěnné malby v Nebovidech u Brna
 • Pozvánka na „Noc kostelů v Nebovidech u Brna“

 • Nové poznatky o založení kostela a gotické malby v Nebovidech
 • Přednáška 28. května 2021
 • Kostel sv. Kříže, gotické nástěnné malby, poslední výzkumy

  Přednáška  Dr. Kateřiny Dvořákové a Martina Hotárka, 24. května 2019 od 18,30 hodin

 • Noc kostelů 10. června 2016

  Přednáška s dotazy: Nové poznatky o nástěnných gotických malbách v kostele sv. Kříže v Nebovidech (PhDr. Kateřina Dvořáková a Martin T. Hotárek)

  • Nebovidy, kostel sv. Kříže
  • 19:00 – 20:15 hodin

  Kostel v Nebovidech pravděpodobně již existoval ve 13 století, písemné prameny o něm hovoří až od století čtrnáctého. Originál smlouvy mezi proboštem Janem Munkou a brněnskou kapitulou dokládá, že byl povýšen na farní roku 1329 zásluhou bratří Mikuláše a Petra z Nebovid.

  Nebovidský kostel je zasvěcený svátku Nalezení sv. Kříže (3. květen), avšak původní předpokládané zasvěcení pravděpodobně odpovídá svátku sv. Kateřiny Alexandrijské (25. listopad). Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s pravoúhlým kněžištěm nese nad západním závěrem lodi zvonici se dvěma zvony. Zvon zhotovený ke cti sv. Václava je dílem Františka Hillera z roku 1822 a další zvon zhotovený na náklady manželů Martina a Magdalény Pilátových roku 1943.

 • Gotické nástěnné malby v kostele sv. Kříže

  (Nebovidy u Brna)

  PhDr. Kateřina Dvořáková

  historik umění

  •           přednáška se konala dne 15. února 2016  v 17,30 hodin v Městské knihovně v Ořechově u Brna
 • přednáška Gotické nástěnné malby v kostele sv. Kříže se konala dne 29. září 2015 v 15, 30 hodin ve spolupráci
 • s Vlastivědným a genealogickým spolkem v Jupiter
 • clubu, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

Každý dárce, který nám věnuje jako dar  100.- Kč a více na náš účet 195313719/0300 a sdělí nám svou mailovou adresu na náš mail: maticemoravska@seznam.cz, obdrží od nás poděkování  a zdarma mu zašleme elektronickou publikaci Kostel svatého Kříže

obalka-predni-vnejsi-s-napisem