Monthly Archives: Duben 2015

Starobrněnská rotunda. Nové poznatky o původním zasvěcení (česky, italsky)

Martin T.Hotárek Nejstarší objevený sakrální objekt na území města Brna se nachází na Mendlově náměstí, v areálu dnešního augustiniánského kláštera. Archeologický výzkum lokality probíhal v sedmdesátých letech minulého století. Jedná se o románskou architekturu, vnější průměr kruhové lodi je cca 7,50 m, k ní přisedlá podkovovitá apsida má vnější průměr cca 4,80 m, celková délka rotundy, měřeno v podélné…

Read more